Korupcijos prevencija

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Apie neteisėtus veiksmus Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“ galite pranešti el. paštu info@kmzalgiris.lt, telefonu 8 37 320235, atsiuntus pranešimą paštu ar per kurjerį, tiesiogiai atvykus į įstaigą ar LR Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas, jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.

Jūsų pranešimą išnagrinės Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo ir priims sprendimą dėl informacijos panaudojimo. Atsakingas asmuo užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenys, nenurodę savo kontaktinių duomenų, apie pranešimo tyrimo rezultatus nebus informuojami.