Baigėsi Švietimo mainų paramos fondo finansuotas projektas

  Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“ kartu su Švietimo mainų paramos fondo Sporto programų finansavimu įvykdė projektą „Moksleivių fizinio aktyvumo skatinimas per kūno kultūros pamokas, socialiai integruojant negalią turinčius vaikus“.

  Nuo praeitų metų Rugsėjo mėn. „Varpelio“ pradinės mokyklos moksleiviai kartu su Atletais, 35-ių kūno kultūros pamokų metu vykdė fizinio aktyvumo ir krepšinio treniruotes. Šiuo projektu siekėme gerinti moksleivių fizinio lavinimo pamokų kokybę ir moksleivių fizinį aktyvumą ir pakelti bendrą sveikatos lygį, pagerinti kūno kultūros pamokų lankomumą bei sudominti moksleivius sportu. Tačiau svarbiausia sukurti tarpusavio ryšį tarp Atletų ir negalios neturinčių vaikų. Šiame projekte dalyvavo ne vienas partneris prisidėjęs žiniomis bei kitais resursais.

  KM „Žalgiris“ direktorius Martynas Račkauskas džiaugėsi projektu:

  Visų pirma mes susipažinome su nauja sritimi ir tai suteikė mums idėjų tolimesniems veiksmams. Žinoma, patirtis, kurią įgijome turbūt vertingiausias šio projekto rezultatas mums kaip organizacijai.

  Aptardami projektų patirtis su jame dalyvavusiais mūsų treneriais, pastebėjome, kad sporto metu, ypatingų skirtumų tarp vaikų, kuriems nustatyta negalia (Atletų) ir tokios negalios neturinčių galima sakyti ir nėra. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus šiai sričiai būdingus aspektus, bet tai nėra kažkokios ypatingos kliūtys.

  Apibendrindamas galiu pasakyti, kad buvo matyti bendrų veiklų nauda tiek atletams, tiek “Varpelio” mokyklos mokiniams, todėl norėtųsi, kad integracija vyktų nuolatos. Sportas yra puiki terpė, kurioje  galima efektyviai mažinti atskirties prarają ir per žinojimą daryti mūsų visuomenę jautresnę ir tolerantiškesnę taip sukuriant tvarų pokytį.

  Noriu padėkoti Švietimo mainų paramos fondui, kurio kuruojamų Sporto programų finansavimo dėka pavyko inicijuoti ir įgyvendinti projektą beveik pilna apimtimi. Taip pat, svarbu paminėti Kauno specialiosios olimpiados klubą, kurio suteiktos vertingos žinios buvo svarbus impulsas paskatinęs vystyti idėją iki jos realizacijos. Svarbus Kauno “Varpelio” mokyklos indėlis. Šios mokyklos bendruomenė nepabūgo rizikuoti ir padėjo mums organizaciniais klausimais šiame projekte. Norime padėkoti visiems atletams ir juos globojančioms mokymo įstaigoms pedagogams už visų projekte dalyvavusių atletų puikų lankomumą ir geras emocijas.

  Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Loreta Stanaitienė paantrino:

  „Dalyvavimas projekte kartu su Kauno krepšinio mokykla ,,Žalgiris“ davė daug naudos, pirmiausiai vaikai turėjo galimybę sportuoti vadovaujant profesionaliems krepšinio treneriams, sportui pritaikytose erdvėse. Antra, džiaugiamės įsilieję į labai gražią ir prasmingą veiklą – integruoti ir sujungti į bendrus užsiėmimus Atletus ir vaikus neturinčius negalios. Šis projektas dar kartą atskleidė, kad būtina daryti tokius projektus, ieškoti dar daugiau įvairių formų ir galimybių, kad priartėtume vieni prie kitų.

  Kauno „Aleksandro Stulginskio“ mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja  Egidija Laurinavičienė pastebėjo ir kitų įspūdžių gautų projekto metu:

  „Projektas su krepšinio mokykla „Žalgiris“ labai patiko tiek mums, tiek mokiniams ir jų tėveliams. Specialiųjų ugdymosi poreikių moksleiviams labai svarbus dėmesys ir integracija į visuomenės gyvenimą. Mūsų moksleiviams tai buvo puiki motyvacijos skatinimo priemonė. Atletai laukdavo išvykos į Krepšinio mokyklą „Žalgiris“, galėjo pakeisti aplinką ir užsiimti jiems patinkančia veikla – sportu. Tikimės, kad ir ateityje pavyks įgyvendinti panašias integruotas sporto veiklas kartu su KM „Žalgiris“

  Taip pat dėkojame kitiems partneriams svariai prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo: Kauno Specialiajai mokyklai, jos administracijai, mokytojams bei veiklose dalyvavusiems atletams. Kauno „Jono Laužiko“ mokyklai, kurios sporto pasiekimai padėjo mums dar geriau įsigilinti į projekto esmę. veiklas. Kauno „Specialiosios olimpiados“ klubui suteikusiems neįkainojamų žinių rengiant mokymus treneriams bei konsultacijomis padėjusiems pasiekti numatytų projekto rezultatų.

  Projektas finansuotas: Švietimo mainų paramos fondo