Komandos

Vaikinai:

U12 Berniukai

U13 Berniukai

U14 Berniukai

U15 Vaikinai

U16 Vaikinai

U17 Vaikinai

U18 Vaikinai

U19 Vaikinai

 

Merginos:

U12 Mergaitės

U14 Mergaitės

U16 Merginos

U18 Merginos

Informacija ruošiama..