Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. rugpjūčio 3 d.

I Ketvirtis

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2020 m. 1 ketvirtis 2019 m.
1. Administratorė 1207,14 1186,41
2. Dir. pav. ugdymui 1450,67 0,00
3. Dir. pavaduotojas * *
4. Direktorius * *
5. Referentė 982,14 763,39
6. Sporto special. 1369,44 1341,38
7. Tech. apt. special. * *
8. Treneris 1910,06 1974,16
9. Ūkvedys * *
10. Vadybininkas * *
11. Valytojas * *

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. rugpjūčio 3 d.

2 Ketvirtis

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2020 m. 2 ketvirtis 2019 m.
1. Administratorė 1272,68 1186,41
2. Dir. pav. ugdymui 1445,05 0,00
3. Dir. pavaduotojas * *
4. Direktorius * *
5. Referentė 982,14 763,39
6. Sporto special. 1403,90 1341,38
7. Tech. apt. special. * *
8. Treneris 1920,25 1974,16
9. Ūkvedys * *
10. Vadybininkas * *